Klokken in Linde

Linde kreeg pas voor het eerst een parochiekerk in 1857-1859 met de neoromaanse kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, die in 1911 werd vergroot. Voorheen werden de erediensten gehouden in de Donatuskapel.

In de toren van de kerk van Linde hangen thans twee klokken: de Sint-Trudoklok uit 1900 en de klok Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen uit 1953.

 

Sint-Trudoklok

De grote klok, de Sint-Trudoklok, weegt 800 kg. Ze slaat het uur en het halfuur door middel van een elektrisch bediende hamer. Tekst: “LAUDO DIVOS - EXCITO VIVOS - COMENDO MORTUOS”. Vrij vertaald: Ik loof God, ik moedig de levenden aan, ik breng de doden in herinnering”. Onder de afbeelding van Sint-Trudo staat: “TRUDO VOCOR”.

Op de klok staat verder in kleine kapitalen van 1 cm hoog: “ME FUDIT LOVANII FELIX VAN AERSCHODT 1900”, oftewel “Felix Van Aerschodt uit Leuven goot mij in 1900”.

 

Sint-Trudoklok Linde _ _ _ _ _ Detail Sint-Trudoklok Linde

 

 

Klok Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

De eerste klok van Linde was een gebarsten exemplaar uit de kerktoren van Peer. Op voorstel van burgemeester Eyckens werd dit afgedankte klokje aan de kerk van Linde geschonken in 1864. Severinus Van Aerschodt uit Leuven hergoot de klok. Op deze klok stond volgende tekst: ILLIBATAE VIRGINI DEDICABAT PAROCHIA LINDE”. Vertaald is dit: De parochie Linde wijdde haar toe aan de Onbevlekte Maagd”. Deze klok werd, ondanks hevige weerstand door de bevolking van Linde, door de Duitse bezetter uit de toren gehaald op 28 augustus 1943.

De klok werd vervangen door een nieuw, gelijknamig exemplaar gegoten door Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel (Nederland) in 1953. De tekst op de klok is in het Nederlands en luidt als volgt: “A.D. 1953 – De parochie Linde wijdde deze klok toe aan O.L.V. Onbevlekt Ontvangen – Peter: Jozef Theunissen – Meter: Henriette Vangansewinkel – Pastor: E.H. Eduard Bullen – P. Bauwens Goossens”.

 

Klok Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Linde _ _ _ _ Details Klok Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Linde

 

 

 

Link naar het torenuurwerk van Linde

 

Link naar het orgel van Linde