Torenuurwerk Linde

De toren van de kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

De bakstenen toren werd samen met de kerk gebouwd tussen 1857 en 1859 in neoromaanse stijl. De kerk werd vergroot in 1911 en volledig gerestaureerd in het begin van de 21ste eeuw.

 

Kerktoren Linde

 

 

Het torenuurwerk

In 1868 plaatste de heer Peeters-Wilsens uit Peer in de toren een uurwerk ter waarde van 400 frank. De horlogemaker slaagde er echter niet in het uurwerk een regelmatige gang te verzekeren. Hij kreeg daarom slechts 300 frank uitbetaald. Omdat de heer Max uit Meeuwen daar wel in slaagde ontving hij de som van 134 frank.

Op het nieuwe aandrijfsysteem, geplaatst in 1953, staat: ‘Torenuurwerken Fabriek De Klok Aarle-Rixtel 1953’. Dit torenuurwerk is thans niet langer in gebruik en is opgesteld in het ‘Torenmuseum’ in de kerktoren van Peer.

 

Torenuurwerk Linde

 

Torenuurwerk Linde

 

In een schrijven van 9 februari 1977 meldt de firma Clock-o-Matic uit Herent aan het toenmalige gemeentebestuur van Peer dat ze de jaarlijkse onderhoudsdienst niet kon uitvoeren “daar alle verdeelwerken – wijzerassen zodanig zijn vastgelopen en erg verroest, zodanig dat er werkelijk moet uitgezien worden naar een nieuwe definitieve oplossing”. Op 10 juni 1977 besliste het schepencollege aan het torenuurwerk een elektrische luidinstallatie te laten aanbrengen voor de som van 59.744 frank. Op 14 oktober 1977 liet het gemeentebestuur weten dat ook een automatische inrichting gemonteerd diende te worden, bestaande uit een signaaluurwerk met ingebouwd week- en zondagprogramma, voor de prijs van 18.500 frank + 18% btw.

 

Uurwerkcomputer Linde

 

 

 

Link naar de klokken van Linde

 

Link naar het orgel van Linde