Klokken in Kleine-Brogel

Bij de bouw van de neogotische Sint-Ursulakerk in 1907-1908 werd de toren met 5,50 m verhoogd. M. Michiels uit Doornik hing daarna de klokken terug in de toren voor de som van 1075 frank. De klokken werden niet opgeëist door de Duitse bezetter in 1943. Er hangen thans drie klokken: Mariaklok, Dymphnaklok en Annaklok.

 

Mariaklok

De grootste klok in de toren is de Mariaklok, gegoten door Jan Zeelstman uit Mechelen in 1445. Ze weegt 1150 kg, heeft een diameter van 1,25 m en is 1 m hoog. De toonhoogte is Re. Ze draagt als opschrift: MARIA IS MINEN NAEM - MYN GELUYT SI GHODE BEKWAEM - JAN SELTMAN MAEKTE MI IN ‘T JAER MCCCCXLV”. In 1827 werd deze klok gekocht van de kerk van Westerhoven (Nederland) voor de som van 518 Franse kronen.

 

Mariaklok Kleine-Brogel

 

 

Dymphnaklok

De Dymphnaklok of de tiendenklok is de middelste klok. Ze weegt 700 kg, heeft een diameter van 1,04 m en is 85 cm hoog. De toonhoogte is Fa. Haar tekst luidt: DYMPHNA EST NOMEN MEUM - ANNO DOMINI MCCCCCX WILHELMUS MOER ET JASPAR FRATRES ME FECERUNT”. Vertaald: “Dymphna is mijn naam; in het jaar des Heren 1510 maakten mij de gebroeders Wilhelmus en Jaspar Moer”. Deze klokkengieters waren werkzaam in ’s-Hertogenbosch (Nederland).

 

Dymphnaklok Kleine-Brogel _ Ophangsysteem Dymphnaklok Kleine-Brogel

 

 

Annaklok

De kleinste klok, het Annaklokje of angelusklokje, weegt 130 kg, heeft een diameter van 60 cm en is 44 cm hoog. Haar toonhoogte is Re. Ze draagt de volgende inscriptie: ANNA EST NOMEN MEUM - ANNO DOMINI MCCCCCXI WILHELMUS MOER ET JASPAR FRATRES ME FECERUNT”. Dit betekent: “Anna is mijn naam; in het jaar des Heren 1511 maakten mij de gebroeders Wilhelmus en Jaspar Moer”. Deze klokkengieters waren werkzaam in ’s-Hertogenbosch (Nederland).

 

Annaklok Kleine-Brogel

 

 

Klokje van de militaire kapel op de vliegbasis

 

Klokje van de militaire kapel op de vliegbasis Kleine-Brogel

 

 

 

Link naar het torenuurwerk van Kleine-Brogel

 

Link naar het orgel van Kleine-Brogel