Klokken in Erpekom

Tot het einde van de 18de eeuw hingen in de toren van Erpekom twee klokken. In 1799 werd de grootste opgeëist door de Franse bezetter. De parochianen waren de bezetter echter te vlug af en ze stopten deze klok onder de grond. Toen ze na de val van Napoleon weer opgegraven werd, bleek ze gebarsten. Ze werd, samen met een klok van Grote-Brogel, hergoten tot de twee klokken die nu nog in de kerktoren van Grote-Brogel hangen.

 

Kleinste klok van Erpekom, thans in Bokrijk

De kleinste klok van Erpekom bleef in de toren hangen tot ze, samen met het kerkje, verhuisde naar het Openluchtmuseum van Bokrijk in 1959-1960. Deze klok is van de 15de eeuw, is 53 cm hoog en heeft een diameter van 65 cm. Als opschrift draagt ze de volgende tekst: “+ MARIA, MOEDER, RIKE, HEIDU, MEISTER, HELME, KIKE”.

Wat de klokopschriften betreft kunnen volgende opmerkingen gemaakt worden: hoe ouder het opschrift, hoe minder men met een algemene schrijfwijze te doen heeft; vaak voorkomende fouten zijn: een letter staat in spiegelschrift, letters worden op een foutieve plaats gezet, door een gietfout kan een I een L worden of een R een K.

Het opschrift zou volgens Erik Vandevoort kunnen betekenen: “MARIA MOEDER RIKE, HEI(L) DU MEISTER HEMELRIKE”, of: “MARIA RIJKE MOEDER, GEGROET KONINGIN VAN HET HEMELRIJK”.

 

Kleinste klok Erpekom

 

 

Hubertusklok

Te Erpekom werd in 1960 een nieuwe kerk gebouwd, toegewijd aan de H. Hubertus. In de toren kwam een nieuwe klok, gegoten door de firma Sergeys uit Leuven. De klok weegt 205,5 kg. Op zondag 30 oktober 1960 werd de klok gewijd door Mgr. Broekx. Meter was Catharina Van Dijck, peter Pieter Moris. Op de klok staat: “ME FECIT FR. SERGEYS LOVANII - HUBERTO DICTATA - LUCENS CARMEN CELESTE CANTABO”.

 

Hubertusklok Erpekom

 

 

Klok Regina Pacis

De klok Regina Pacis bevond zich in de voormalige Emmanuelkapel van bungalowpark Erperheide tot 2000 en werd nadien in de kerk van Erpekom geplaatst. Anno 2009 zijn er concrete plannen om deze klok, gegoten door Eijsbouts uit Asten (Nederland), te integreren in een modern kunstwerk op de plaats waar tot 1959-1960 het 10de-eeuwse Sint-Hubertuskerkje stond.

De centrale tekst op de klok luidt: “MARIA REGINA PACIS”. In de sierrand is in het opschrift “EIJSBOUTS ASTENSIS ME FECIT ANNO MCMLXXXVII” het jaartal 1987 verwerkt.

 

Regina Pacis Klok Erpekom_ _ _ Sierrand Regina Pacis Klok Erpekom

 

 

 

Link naar het torenuurwerk van Erpekom

 

Link naar het orgel van Erpekom