Torenuurwerk Wijchmaal

De toren van de Sint-Trudokerk

De huidige bakstenen toren werd pas gebouwd in 1939-1940 toen de neoromaanse kerk uit 1878 werd vergroot. De oude gotische mergelstenen toren uit de 15de eeuw werd daarbij gesloopt.

 

Kerktoren Wijchmaal _ Oude kerktoren Wijchmaal

 

 

Het torenuurwerk

Het is niet bekend wanneer het eerste torenuurwerk in Wijchmaal geplaatst werd. Wel waren er in 1659 twee klokken waarvan de kleinste in slechte staat verkeerde. Het oude aandrijfsysteem van het vorige torenuurwerk, dat thans in het ‘Torenmuseum’ in de kerktoren van Peer is opgesteld, werd waarschijnlijk door de West-Vlaamse installateur Van Habost geplaatst in de periode 1939-1940. Volgens Luc Michiels uit Mechelen heeft het uurwerk geen uitzonderlijke kunsthistorische waarde omdat het indertijd in massa geproduceerd werd. Omdat intussen veel gelijkaardige uurwerken in andere torens als schroot zijn geëindigd, is het toch belangrijk om dit exemplaar te bewaren en te beschermen tegen verder verval.

 

Torenuurwerk Wijchmaal _ _ Torenuurwerk Wijchmaal

 

In 1976 gaf het toenmalige gemeentebestuur van Wijchmaal de opdracht aan Clock-o-Matic uit Herent tot installatie en automatisering van het torenuurwerk. Boven de galmgaten aan iedere zijde van de toren kwamen vier wijzerplaten van elk 1 m diameter die bovendien elektrisch verlicht werden. De totale kostprijs bedroeg 209.860 frank inclusief btw.

 

Modern torenuurwerk Wijchmaal

 

Van de enige wijzerplaat die tot dan aan de toren hing (onder de galmgaten aan de zuidzijde van de toren, deze plek is thans nog enigszins zichtbaar), werd op initiatief van de vzw Heemkundige Kring Wijchmaal een zonnewijzer gemaakt, die in 1981 onthuld werd.

 

Zonnewijzer Wijchmaal _ _ Sporen oude wijzerplaat kerktoren Wijchmaal

 

 

 

Link naar de klokken van Wijchmaal

 

Link naar het orgel van Wijchmaal