De 64 klokken van de beiaard van Peer

 

 Nr

 Toon

 Gewicht

 Tekst

 1

 Ais

 3.075

 MATER DOLOROSA
 Mariale Feesten 1997
 Genootschap O.-L.-Vrouw van VII Weeën
 E.H. Deken Jan Kwanten en zijn broer Harry Kwanten
 E.H. Directeur Jozef Van de Weyer
 Piet en Mieke Vandeur-Michiels, Paul, Katrien en Greet
 Familie Van Oeteren-Cardinaels
 Erik Vandevoort, organist-beiaardier
 Meter: Mevrouw Maria Hendrix-Goyens
 Peter: Erik Vandevoort
 

 2

 C1

 2.150

 LAMBERTUS
 Mej. Aloysia Hendrix
 Mr. Paul Hendrix
 Familie Van Oostveldt-Elewaut
 Jan Homans-Desmet, Notaris
 E.H. Inspecteur Piet Lauwers
 

 3

 Cis1

 1.800

 SALVATOR
 Stadsbestuur van Peer
 Parochie Sint-Trudo
 Begrafenissen  Jaeken
 “Mijn volk liet mij maken om over Peer te waken”
 

 4

 D1

 1.500

 STAD PEER
 “Sono Vitae Praesenti ac Venienti
 Civitas Peerensis Fabricaque Ecclesiae
 Sancti Trudonis me dono dederunt.”
 Ik luid voor het leven van nu en later.
 Stad Peer en Kerkfabriek Sint-Trudo
 hebben mij geschonken
 

 5

 Dis1

 1.250

 CECILIA
 HET BEIAARDCOMITE
 J. Buntinx
 H. Hendrix – M. Goyens
 E. Vandevoort
 M. Desair – M. Geelen
 C. Dolders – A. Schuljin
 J. Husson – R. Goosens
 J. Matheï – R. Jorissen
 T. Van de Weyer – C. Vandendriessche
 P. van Limpt – M. Creemers
 P. Vossen – M. Lemmens
 

 6

 E1

 1.160

 HEILIGE TRUDO (1952)
 Eerste priester van het Frankische Volk
 Kerkbouwer in Haspengouw
 “Morgenster in Kempenland.
 Luid steeds voort - Bewaar - Bescherm.
 Geloof in eer van eigen stam.”
 KERKBESTUUR
 Z.E.H. Kesters, Pastoor-Deken
 L. Van Baelen, voorzitter
 J. Hendrix, secretaris
 J. Fransen, J. Gerits, H. Poelmans
 

 7

 F1

 905

 WILLIBRORDUS
 “In Piam memoriam”
 J. Lauwers-H. Poelmans
 P. Van Geel- G. Bollen
 

 8

 Fis1

 800

 “De Engel des Heeren heeft aan Maria
 geboodschapt en Zij heeft ontvangen
 van de H.-Geest.
 Zie de dienstmaagd des heeren,
 Mij geschiede naar uw woord.
 En het woord is vlees geworden
 en het heeft onder ons gewoond.”
 KERKBESTUUR
 Z.E.H. Kesters, Pastoor-Deken
 L. Van Baelen, voorzitter
 J. Hendrix, secretaris
 J. Fransen, J. Gerits, H. Poelmans
 

 9

 G1

 640

 “Als tijd en geluid mooi moeten zijn”
 Interclock, Peer
 

 10

 Gis1

 540

 S.A. Tessenderlo-Chemie
 

 11

 A1

 455

 “Omnibus Peerensibus praesentibus ac futuris,
 me sonante, salutem optant Magister civium
 Th. Kelchtermans coniuxque eis”.
 Burgemeester Th. Kelchtermans en
 zijn echtgenote wensen door mijn luiden
 alle Perenaren, van nu en later, alle geluk.
 

 12

 Ais1

 380

 Denis Heylen, Meubelhandelaar te Peer
 

 13

 B1

 320

 “In vuur werd ik gevormd,
 met goed zal ik klinken.”
 Familie Hendrix-Spaas
 

 14

 C2

 265

 “Leef en laat U horen - Hemiraka”
 Herman Van Briel-Vriens
 

 15

 Cis2

 220

 Echtgenoten Albert Wans en Maria Davids
 

 16

 D2

 185

 Echtgenoten G. J. Fransen en M. Erens
 

 17

 Dis2

 155

 “God zal weren, wie mij wil deren.”
 Familie Paul Baeten-Ooms en
 Familie B. Baeten-Mertens en zoon
 

 18

 E2

 132

 Brouwerij Martens, Bocholt
 Gerard L.J. Martens
 

 19

 F2

 115

 Toondichter Armand Preud’homme 1904-1986
 Armand Preud’homme-stichting
 

 20

 Fis2

 100

 “Ut cantet semper.”
 Moge zij altijd zingen
 Familie Homans
 

 21

 G2

 90

 Paul Hendrix, en Leon en Maria Hendrix-Leen
 Drukkerij Hendrix
 

 22

 Gis2

 80

 Familie J. Dupont
 

 23

 A2

 70

 Klokke Beatrijs
 ”Den beiaerd speelt so scoon hi can.”
 Paul en Godelieve Baeten-Palmers, Jeroen en Ann
 

 24

 Ais2

 64

 “Dominum canticum novum Devanus
 Johannes Kwanten Sacerdotesque Peerenses.”
 Ik zal voor de Heer een nieuw lied zingen.
 Deken Jan Kwanten en de Priesters van Peer.
 

 25

 B2

 59

 “Mater Dolorosa et Virgo Pauperum.
 Sodalitas VII dolorum beatae Mariae Virginis,
 Vicusque Maarlo.”
 Moeder van Smarten en Maagd der Armen.
 Het Genootschap van de VII Smarten van de
 Heilige Maagd Maria en de wijk Maarlo.
 

 26

 C3

 54

 “Magnificat, Cantate Domino”.
 Mijn ziel prijst de Heer, Zing voor de Heer.
 Zusters van Maria en Parochie St.-Trudo Peer
 

 27

 Cis3

 49

 “Dat Stedeken Peer”
 Kredietbank N.V. en Kulturele kring
 

 28

 D3

 45

 Generale Bank Noord Limburg en
 Wels-Vandecraen Gustin, Christophe, Liesbeth
 

 29

 Dis3

 41

 Clemens-Buntinx, echtgenote en kinderen
 en Familie Jaak Soors-Blervacq
 

 30

 E3

 37

 Zuster Egidia,
 Michel en Agnes Soors-Schrijvers en kinderen
 

 31

 F3

 34

 Paesen Bouwmaterialen te Peer
 

 32

 Fis3

 31

 Spindor International N.V. en
 Kempische wolspinnerij Int. Grote-Brogel
 

 33

 G3

 28

 Christelijke Bond Gepensioneerden Peer
 Bert Drees K.W.B. Nationaal
 

 34

 Gis3

 26

 Familie Vrijsen-Kenens
 Jef Hendrix, Autocars ‘De Toerist’
 

 35

 A3

 24

 “Dan tuimelt uit de toren,
 een juichende klokkenzang.”
 Bewoners Kerkstraat, Arm. Preud’hommeplein en C&B
 

 36

 Ais3

 22

 Archit. Groep Delta Hasselt en
 Dow Belgium N.V.
 

 37

 B3

 20

 Familie Matheï-Jorissen
 

 38

 C4

 18

 Het College van Burgemeester en Schepenen
 

 39

 Cis4

 17

 Familie Vrolijks-Kelchtermans
 

 40

 D4

 16

 Diamanten bruiloft
 Gerard Wuytens - Rozalia Winters
 

 41

 Dis4

 15,5

 Plessers Kamiel – Gemeentekrediet
 

 42

 E4

15

 “Pulchra es et decora pupila oculi nostra.”
 Jij bent schoon en aanminnig - onze oogappel.
 Casimir Dolders en Alma Schuljin
 

 43

 F4

 14,5

 “Hem zij de glorie.”
 Pianotechniek Schuljin-Appermont
 

 44

 Fis4

 14

 Dr. F. Verschueren-Vanderdonck,
 Guy, Eddy, Ghislaine, Henri
 

 45

 G4

 13,5

 Paul Leclere en Paula Hendrix - Tineke Partoens
 

 46

 Gis4

 13

 “Hoort Gij mijn klank, aanvaard mijn dank.”
 J. Wuytens-Winters, Pera
 

 47

 A4

 12,5

 Familie J. en A. Loenders-Kenens,
 Miet, Els, Lut, Chen, Mon, Gie
 

 48

 Ais4

 12

 “Pia Memoria parentum nostrorum.”
 Vrome herinnering aan onze ouders.
 P. Van de Weyer-Lenaerts
 

 49

 B4

 11,5

 T. Houben - P. Helsen, Ingvild en Kevin
 

 50

 C5

 11

 Autocars “De Linde”
 

 51

 Cis5

 10,6

 J. Geuns - L. Desair, Bart, Greet en Anja
 

 52

 D5

 10,3

 Familie Vossen-Winters
 

 53

 Dis5

 10

 R.Nauts-Keusters
 Alfons 11-2-56 en André 14-06-57
 

 54

 E5

 9,8

 In memoriam Jef Van Mierlo
 

 55

 F5

 9,6

 Buurtschap “De Bessemhoek”
 

 56

 Fis5

 9,4

 Als dank aan de inwoners van Peer
 Marie-Paul en Leo Eerens, Unic Peer
 

 57

 G5

 9,2

 BG-KLJ-KVLV-LG en LRV St.-Trudo
 

 58

 Gis5

 9,0

 Friesland-Madibic
 

 59

 A5

 8,8

 Interelectra-CVBA
 

 60

 Ais5

 8,7

 Electrabel Limburg
 

 61

 B5

 8,6

 Liekens-Gommaire, Genk 24-2-1929
 

 62

 C6

 8,5

 A.L.Z., Genk
 

 63

 Cis6

 8,4

 Jansen N.V., Meeuwen
 

 64

 D6

 8,4

 Machiels N.V., Diepenbeek